Proces

Jeg har mange års erfaringer i at tilrettelægge processer. Det kan være processer indenfor eksempelvis undervisning, PR, idéudvikling, coaching og kommunikation.

Procesarbejde:

I 2018 udviklede jeg et kort forløb, i samarbejde med Morten Asbjørn Jensen, for Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme. Her ønskede man at styrke afdelingens medarbejdere i at håndtere borgerinddragelse og nabodialog. På baggrund af en afklaringsworkshop, hvor væsentlige udfordringer kom frem, udarbejdede vi et kompendium til brug for medarbejderne i afdelingen

I 2012-2013 designede - og gennemførte jeg, i samarbejde med Nanna Kalinka Bjerke, en proces for Dansk Flygtningehjælp, som skulle styrke deres indsamlingsarbejde. Processen resulterede også i en organisationsændring, som yderligere kunne styrke indsamlingsafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, og dermed støtte organisationens vigtige arbejde. 

 

Idégenerering:

Sammen med Nanna Kalinka Bjerke har jeg udviklet et idégenereringsværktøj - Crealify. Kvalificeret idéudvikling for professionelle og almindelige dødelige. 

 

Undervisning og foredrag:

Jeg har mange års erfaring i at undervise i projektledelse, PR, udvikling af eget potentiale og positiv tænkning. 

 

Undervisning i projektledelse:

Jeg underviser i elementær projektledelse, hvilke indebærer basale projektledelsesværktøjer såsom udarbejdelse af projektbeskrivelse, SWOT-analyse og teamsammensætning.

 

Undervisning i PR:

Jeg tager udgangspunkt i egne erfaringer, når jeg underviser i PR og kommunikation. Det kan handle om kreativ skrivning, hvordan man formulerer en pressemeddelelse eller hvilken tone, hjemmesiden skal holdes i.

Teambuilding/kickstarting:

Jeg har stor erfaring med at teambuilde personalegrupper og kickstarte grupper, når de står overfor forandringer af den ene eller anden slags.

Coaching:

Når jeg coacher, arbejder jeg med at stimulere afklaringsprocessen. Jeg hjælper mine kunder med at fokusere og til at få et overblik over egne ressourcer og kompetencer.