Kommunikation

Jeg har i flere år arbejdet som kommunikationsrådgiver på store projekter. Her har jeg været ansvarlig for at skabe en helstøbt kommunikation for det enkelte projekt.

Kommunikationsstrategi:

På Realdanias flagskibsprojekt BLOX har jeg tilbage i 2009 udviklet en kommunikationsstrategi, som vi har styret kommunikationen efter lige siden. Denne strategi har vist sig så velegnet, at de overordende principper i den er blevet brugt på flere andre Realdania projekter. Udover at udvikle kommunikationsstrategien har jeg på både BLOX og Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet været eksekverende på stort set alt kommunikation: Borgerdialog og - møder, naboinformation og -kontakt, hjemmeside, nyhedsbreve, arrangementer og udstillinger.

I forbindelse med Nordisk Films 100 års jubilæumsår i 2006 udviklede - og implementerede jeg, i tæt samarbejde med styregruppen, kommunikationsstrategien for de mange jubilæumsaktiviteter. Jeg forestod pressehåndteringen under hele jubilæumsåret og var ansvarlig for udvikling og afvikling af konkrete presse-events året igennem.

I Copenhagen X (2003-2005) udarbejdede og implementerede jeg en omfattende kommunikationsstrategi, var ansvarlig for den daglige kommunikation og for en reklamekampagne, der var synlig i det meste af Københavns centrum.

Praktisk PR:

Jeg løser alle former for PR-opgaver; det være sig udarbejdelse af pressemeddelelser, opsøgende pressearbejde, planlægning og afvikling af pressemøder. Læs mere om mine PR-opgaver under ”kunder”.

Jeg har også stor erfaring i at undervise i praktisk PR (som er nærmere beskrevet under”proces”).